- Powiat Policki - https://policki.pl -

Wydział Dróg Publicznych

Magdalena Sochanowska – naczelnik wydziału
tel: 914328104, e-mail: sochanowska@policki.pl [1]

Jan Włodarczyk – inspektor – organizacje ruchu
tel: 91 43 28 105, e-mail: wlodarczyk@policki.pl [2]

Tomasz Woźniak – kontroler techniczny – kontrola techniczna stanu dróg powiatowych
tel: 91 43 28 105, e-mail:  twozniak@policki.pl [3]

Natalia Wasielewska – podinspektor – uzgadnianie lokalizacji urządzeń oraz zjazdów w pasie drogowym
tel: 91 43 28 153, e-mail: wasielewska@policki.pl [4]

Bogumiła Kopocińska – inspektor – zajęcia pasa drogowego, ewidencja dróg powiatowych
tel: 91 43 28 153, e-mail: kopocinska@policki.pl [5]

 

Opłaty administracyjne należy wnosić na rachunek Starostwa Powiatowego w Policach nr: 88 1240 3943 1111 0000 4135 6946 

Opłaty skarbowe należy wnosić na rachunek Urzędu Miejskiego w Policach nr: 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

 

Print Friendly, PDF & Email [6]