Wizyta studyjna na terenie inwestycji „Polimery Police”

8 lipca 2022

Kilkunastoosobowa grupa przedstawicieli Powiatu Polickiego w trakcie zwiedzania terenu inwestycji wyposażeni w w kamizelki odblaskowe koloru żółtego i niebieskie kaski

Generalny Wykonawca projektu „Polimery Police” Hyundai Engineering Co., Ltd.  oraz Grupa Azoty Polyolefins S.A. zaprosili na teren realizacji inwestycji  przedstawicieli Powiatu Polickiego oraz Gminy Police. Wizyta miała miejsce 6 lipca 2022 roku. W programie spotkania znalazły się m.in. prezentacja postępu prac na terenach podprojektów: terminalu przeładunkowo - magazynowego, a także instalacji do odwodornienia propanu PDH oraz instalacji do produkcji polipropylenu PP.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Starosta Policki Andrzej Bednarek wraz z kierownictwem urzędu, Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski oraz Radni Powiatu Polickiego: Albin Majkowski, Aneta Rejczyk-Matysiak, Danuta Chylewska-Kęsy, Lech Barański, Waldemar Echaust oraz  Burmistrz Polic Władysław Diakun wraz z reprezentantami Gminy Police, a także  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie Ryszard Kabat  i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  Beata Kołodziejska. Wśród uczestników spotkania byli również dyrektorzy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach prowadzącego klasy branżowe o kierunku chemicznym oraz Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Radosław Poziemski.

Gości powitali - Prezes Zarządu Polyolefins S.A. Andrzej Niewiński oraz kierownik projektu ze strony Generalnego Wykonawcy Sung Yong Jung.

Przedsięwzięcie inwestycyjne nazywane projektem „Polimery Police” obejmuje swoim zakresem:

  • Instalację odwodornienia propanu PDH, służącą do przeprowadzenia procesu katalitycznego odwodornienia propanu, w ramach którego ma być produkowany propylen z wydajnością na poziomie 429 tysięcy ton;
  • Instalację do produkcji polipropylenu PP z wydajnością na poziomie 437 ton polipropylenu łącznie w trzech typach: homopolimery, kopolimery typu impact i kopolimery typu random. Zakład wytwarzający różne typy polipropylenu pracować będzie w oparciu o surowce: propylen dostarczany z Instalacji PDH oraz etylen dostarczany z Terminalu Przeładunkowo-Magazynowego.
  • Infrastrukturę logistyczną polipropylenu PP;
  • Terminal Przeładunkowo-Magazynowy (gazoport) pełniący rolę obiektu służącego do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich oraz dostarczający wymienione surowce do Instalacji PDH i Instalacji PP ;
  • Instalacje Pomocnicze.

Realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins projekt „Polimery Police” obejmuje dwa główne procesy technologiczne tj.odwodornienie propanu do propylenu i polimeryzację propylenu do polipropylenu.

Zaplanowana przez organizatorów wizyta studyjna pozwoliła zapoznać się jej uczestnikom ze stanem realizacji inwestycji, która osiągnęła wartość ponad 90%, a także przybliżyć sam proces planowanej produkcji. Jest to jedna z największych inwestycji branży chemicznej w Europie.

Fotogaleria

 

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach/Kinga Wełyczko Biuro Public Relations i CSR Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Zdjęcia: Grupa Azoty Polyolefins S.A.

 

 

 

Drukuj Drukuj Email Email