Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI w Policach z poszerzoną ofertą

23 grudnia 2021

Obrazek przedstawiający ciasto na stolnicy, a w tle wałek

Warsztaty Terapii Zajęciowej PSONI w Policach zostaną poszerzone o pięć nowych osób. Dzięki temu utworzona zostanie pracownia o profilu piekarniczo-cukierniczym, w której osoby z niepełnosprawnościami będą mogły zdobyć potrzebne doświadczenie zawodowe.

Decyzja o zwiększeniu liczby uczestników WTZ jest związana z liczbą osób oczekujących. Wszyscy kandydaci na uczestników posiadają aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

  • WTZ dysponuje wolnym pomieszczeniem, które może być wykorzystane na działalność nowej pracowni. W związku z posiadanymi zasobami lokalowymi i umeblowaniem oraz sprzętem (pozyskanym w projekcie poza środkami PFRON) w tym między innymi: pieca konwekcyjno-parowego, miksera planetarnego, stalowego stołu technologicznego, witryny chłodzącej itp. zorganizowanie pracowni wymaga jedynie doposażenia w drobne sprzęty i narzędzia, które zostaną zakupione w ramach środków wynikających ze zwiększenia liczby uczestników mówi Wioletta Lewandowska, kierownik WTZ PSONI Koło w Policach.

W pracowni piekarniczo-cukierniczej zatrudniony zostanie instruktor terapii zajęciowej o odpowiednich kwalifikacjach, dzięki czemu możliwa będzie realizacja rehabilitacji zawodowej we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Pożyteczni działającą w Policach oraz innymi cukierniami i piekarniami działającymi na terenie Polic. Uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę, doświadczenie i umiejętności zawodowe, jakie są potrzebne do pracy m.in. we wspomnianej spółdzielni.

Dodatkowo Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Policach złożyło wniosek o zwiększenie liczby uczestników zajęć klubowych WTZ o cztery osoby.

  • Trzy osoby były uczestnikami warsztatów i opuściły je w związku z podjęciem zatrudnienia. Jedna jest osobą oczekującą na przyjęcie dodaje Wioletta Lewandowska.

Obecnie w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa w ośmiu pracowniach: rękodzieła, ceramicznej, stolarstwa, komputerowo-poligraficzno-papierniczej, artystyczno-plastycznej, gospodarstwa domowego, szkła dekoracyjnego, ogrodniczo-porządkowej.

Zadanie jest finansowane ze środków z budżetu Powiatu Polickiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tekst: Jakub Siusta

Foto: Pixabay


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email