VI sesja Rady Powiatu w Policach

29 marca 2019

29 marca odbyła się VI sesja Rady Powiatu w Policach.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego i rozszerzeniu porządku obrad radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w Policach oraz przystąpili do podejmowania uchwał.

Podjęto uchwały:

  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok
  • zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego
  • w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania
  • w sprawie utworzenia i włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży
  • w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych w Policach i Centrum Kształcenia Praktycznego w Policach oraz połączenia ich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach
  • w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 dla Dorosłych w Policach do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach
  • w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach
  • w sprawie załatwienia skargi z dnia 22 lutego 2019 r. dotyczącej działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Policach

Ponadto wysłuchano "sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach za 2018 rok" wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, "sprawozdania z realizacji w 2018 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 – 2020" oraz "sprawozdania z realizacji w 2018 r. zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Polickim na lata 2017 – 2024".

Podczas VI sesji Rady Powiatu w Policach dyskutowano nad pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 marca 2019 r. 

Podczas sesji wolontariusze ze Stowarzyszenia "Hospicjum Królowej Apostołów" z siedzibą w Policach, w ramach corocznej ogólnopolskiej kampanii "Pola nadziei", przeprowadzili "żonkilową kwestę". 

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku.

Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu w Policach

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email