V posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

27 października 2016

25 października 2016 r. odbyło się V posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.

Głównym tematem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2016 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.

Po wyczerpujących informacjach, przekazanych przez przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w sprawie proponowanych zmian ww. projektu uchwały członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali przedstawione propozycje.

Kolejne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w listopadzie br.

Tekst: Halina Michalak/Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email