Uwaga! Zmiana siedziby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Policach

11 marca 2021

Informujemy, iż w związku z przeprowadzką Wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami oraz Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, z dotychczasowej siedziby przy ul. Kresowej 32, 34 w Policach, do nowej siedziby w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w Policach, kontakt telefoniczny z pracownikami ww. wydziałów odbywa się za pośrednictwem kancelarii urzędu pod nr 91 43 28 100.

W kasie przyjmowane są wyłącznie płatności bezgotówkowe kartą.

Dokumenty obliczenia opłaty wysyłane są na adresy podane we wnioskach.

Odbiór dokumentów po telefonicznym zawiadomieniu przez pracownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Wszelkie wnioski i pisma skierowane do ww. wydziałów, należy składać bezpośrednio w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, bądź tradycyjną pocztą.

Drukuj Drukuj Email Email