Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Powstanie Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych

26 września 2018

W Policach powstanie Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. Za nami uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości: Seniorzy, przedstawiciele gmin Powiatu Polickiego i Mieszkańcy. Gospodarzem wydarzenia był Zarząd Powiatu w Policach i Przewodniczący Rady Powiatu w Policach.

Liderem projektu jest Powiat Policki, a jego partnerem Szczecińskie Stowarzyszenie Złoty Wiek. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach (RCWON) to projekt, który będzie realizowany na terenie powiatów szczecińskiego obszaru metropolitarnego, głównie dla gmin Powiatu Polickiego: Police, Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno oraz Powiatu Gryfińskiego i Powiat m. Szczecin.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5 milionów 200 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to prawie 4 miliony 900 tysięcy złotych. Wkład własny lidera projektu to ponad 360 tysięcy złotych.

Ponadto zabezpieczone zostały dodatkowe środki z budżetu gmin i powiatu polickiego:

  • Powiat Policki 1 800 000 zł
  • Gmina Police 800 000 zł
  • Gmina Dobra 600 000 zł
  • Gmina Kołbaskowo 100 000 zł

Projekt realizowany będzie do czerwca 2021 roku. Jest on skierowany do mieszkańców, którzy są zagrożeni ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym. To osoby niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego i osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

  • Głównym celem projektu jest utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania miejsc opieki w Dziennym Domu Pomocy (DDP) wraz z hostelem - 30 miejsc, utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania miejsc opieki w Domu Wspieranym (DW) - 12 miejsc (rotacyjnie co najmniej 48 osób rocznie) oraz realizacja usług wspierających pobyt osoby niesamodzielnej w DDP i DW, w tym świadczenie usług opiekuńczych wraz z usługami wspierającymi aktywność osoby niesamodzielnej – mówi Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Zadanie dotyczy przebudowy wraz z rozbudową byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Policach, który mieścił się przy ul. Janusza Korczaka 17. W Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych będą na przykład pokoje mieszkalne, ganinety do rehabilitacji, pokoje pielęgniarskie i terapeutyczne i wiele innych.

  • Projekt będzie realizowany w trzech etapach. Pierwszy etap to przebudowa i rozbudowa budynku po SOSW nr 2 w Policach. Drugi etap to prace remontowe i modernizacyjne. Prace zostaną przeprowadzone na parterze, pierwszym piętrze, na strychu i w piwnicy. Trzeci etap oznacza uruchomienie Dziennego Domu Pomocy z hostelem oraz Domu Wspieranego i funkcjonowanie przez 24 miesiące mówi Andrzej Bednarek Starosta Policki.

Więcej informacji o realizacji projektu pod nazwą: Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych

Projekt będzie realizowany w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Fotogaleria

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Agnieszka Jaguszewska/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email