Tymczasowa zmiana siedziby Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dobrej

15 maja 2023

Po prawej stronie godło Rzeczypospolitej Polskiej a po prawej stronie dużymi literami w dwóch wierszach Ministerstwo Sprawiedliwości pod napisem wstęga biało-czerwona pod którą umieszczono adres www.ms.gov.plpo lewej strpnie herb Powiatu Polickiego a po prawej stronie w dwóch wierszach napis szarą czcionką POWIAT a poniżej w niebieskim polu białą czcionką POLICKI

Uwaga! tymczasowa zmiana siedziby

Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DOBREJ
z siedzibą w Dołujach przy ul. Żubrzej 7,

czynny w każdy roboczy piątek w godzinach od 11:15 do 15:15

w okresie od 15 maja do 31 sierpnia 2023 r.

zmienia swoją siedzibę na miejscowość Wołczkowo przy ul. Lipowej 11a (budynek filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej Klub w Wołczkowie)

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 91 43 28 143, w dni robocze, w poniedziałek w godz. 7:30 - 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:30 - 15:30 oraz w piątek w godz. 7:30 - 15.00.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Drukuj Drukuj Email Email