Tymczasowa zmiana siedziby Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Dobrej

15 maja 2023

Po prawej stronie godło Rzeczypospolitej Polskiej a po prawej stronie dużymi literami w dwóch wierszach Ministerstwo Sprawiedliwości pod napisem wstęga biało-czerwona pod którą umieszczono adres www.ms.gov.plpo lewej strpnie herb Powiatu Polickiego a po prawej stronie w dwóch wierszach napis szarą czcionką POWIAT a poniżej w niebieskim polu białą czcionką POLICKI

Uwaga! tymczasowa zmiana siedziby

Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne
PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W DOBREJ z siedzibą w Dołujach przy ul. Żubrzej 7,
czynny w każdą roboczą środę w godzinach od 12:00 do 16:00

w okresie od 15 maja do 31 sierpnia 2023 r.

zmienia swoją siedzibę na miejscowość Wołczkowo przy ul. Lipowej 11a (budynek filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej Klub w Wołczkowie)

 

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 91 43 28 143, w dni robocze, w poniedziałek w godz. 7:30 - 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:30 - 15:30
oraz w piątek w godz. 7:30 - 15.00.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Drukuj Drukuj Email Email