Program „Twój Radny”

Ideą programu jest zacieśnienie kontaktu mieszkańców z radnymi powiatowymi poprzez udostępnienie mieszkańcom szerokiego wachlarza możliwości przekazywania radnym swoich sugestii, spostrzeżeń, spraw do załatwienia.

Wyjście do ludzi zamiast czekania na nich na dyżurach w radach osiedla, biurach itp. Ułatwienie komunikacji pomiędzy samorządowcami a wyborcami nastąpi na trzech płaszczyznach: poprzez kontakt mailowy, za pomocą skrzynek pocztowych i podczas dyżurów radnych.

 

 

Drukuj Drukuj Email Email