Program „Twój Radny”

Ideą programu jest zacieśnienie kontaktu mieszkańców z radnymi powiatowymi poprzez udostępnienie mieszkańcom szerokiego wachlarza możliwości przekazywania radnym swoich sugestii, spostrzeżeń, spraw do załatwienia.

 

 


     

    Drukuj Drukuj Email Email