- Powiat Policki - https://policki.pl -

Program „Twój Radny”

Ideą programu jest zacieśnienie kontaktu mieszkańców z radnymi powiatowymi poprzez udostępnienie mieszkańcom szerokiego wachlarza możliwości przekazywania radnym swoich sugestii, spostrzeżeń, spraw do załatwienia.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email [1]