Termomodernizacja hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

17 lutego 2021

Hala sportowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży

Powiat Policki w dniu 18 stycznia 2021 r. podpisał umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pt. „Termomodernizacja budynku hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży”.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Maciej Lemańczyk, a termin zakończenia prac wyznaczono na 16 grudnia 2021 r.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2.764.990,80 zł, z czego 2.350.242,14 zł to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Inwestycja ma na celu zmniejszenie energochłonności hali sportowej, która polega na racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energii poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni się do znaczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz jakość i komfort życia mieszkańców.

Prace modernizacyjne obejmą: modernizację wentylacji mechanicznej; modernizację oświetlenia wewnętrznego budynku; modernizację przegrody - podłoga na gruncie; modernizację przegrody - stolarka okienna i drzwiowa; modernizację przegrody - dach i stropodach; modernizację przegrody - ściany zewnętrzne i na gruncie; modernizację systemu grzewczego; modernizację systemu c.w.u. - montaż instalacji fotowoltaicznej.

Logo z opisem Fundusze Europejskie Program RegionalnyFlaga biało-czerwona Rzeczpospolitej PolskiLogo Pomorza ZachodniegoFlaga Unii Europejskiej z opisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: II Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, projekt nr RPZP.02.06.00.32-B004/18 pn.: „Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży”.

Tekst: Marta Szczepańska/Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Marcin Głuszyk/Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email