Szkolenie „wydobywnicze” w ramach projektu Dostępna Szkoła

2 lutego 2022

Dwie osoby stoją, w tym jedna z laską i goglami

Pracownicy placówek oświatowych Powiatu Polickiego oraz Wydziału Edukacji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Policach w dniach 27-28 stycznia 2022 r. wzięli udział w szkoleniu "wydobywniczym" w Kołobrzegu w ramach projektu Dostępna Szkoła.

Było to pierwsze z cyklu szkoleń i spotkań organizowanych w toku realizacji projektu, a jego uczestnicy mieli możliwość zwiększenia swoich umiejętności i świadomości w zakresie innowacyjnych rozwiązań w edukacji osób z niepełnosprawnościami i osób ze specjalnymi potrzebami. Niezwykle istotnym elementem szkolenia były symulacje, w trakcie których uczestnicy doświadczali sytuacji związanych z funkcjonowaniem uczniów z niepełnosprawnościami.

„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” to projekt realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, a dotyczy opracowania Modelu Dostępnej Szkoły, a następnie jego przetestowania wśród organów prowadzących szkoły podstawowe w całej Polsce.

Powiat Policki pozyskał na ten cel grant w wysokości 1.573.500,00 zł ( w tym cross-financing w wysokości 786.750,00 zł) i wraz ze swoimi czterema placówkami edukacyjnymi (tj. z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży) rozpoczyna testowanie wypracowanego Modelu Dostępnej Szkoły.

Projekt będzie realizowany w terminie od 01.01.2022 – 31.08.2023.

Projekt „Dostępna szkoła” jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem projektu jest osiągnięcie zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły średniego poziomu dostępności w SOSW Nr 1 w Policach oraz podstawowego poziomu dostępności w SOSW w Tanowie, w ZS w Policach, w MOW-ie w Trzebieży.

Zakres realizowanych w projekcie zadań został określony na etapie audytu przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz wynika z Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności, które zostały stworzone w każdej z 4 placówek oświatowych objętych projektem i zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Policach.

Pozyskane w ramach grantu środki będą wydatkowane we wszystkich 4 placówkach oświatowych Powiatu Polickiego m.in. na remonty pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym szatni, łazienek…), odpowiednie oznakowanie pomieszczeń i budynków, w których znajdują się placówki oświatowe, w tym drzwi, korytarzy, schodów, miejsc parkingowych, wejść etc., zakup i montaż tabliczek z numeracją i opisem pomieszczeń w tym drukiem wypukłym i alfabetem Braille’a, zakup mebli i innego niezbędnego wyposażenia oraz specjalistyczne szkolenia administracji, obsługi i nauczycieli w zakresie dostępności.

logotyp Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnegologotyp Biura Dostępnościlogotyp Politechniki Gdańskiejlogotyp Stowarzyszenia Młodych Lubuszanlogo Powiatu Polickiego

Tekst i Foto: Agnieszka Bąk/Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email