Światowy Dzień Walki z Cukrzycą połączony z 30-leciem działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Policach

17 października 2016

8 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach uroczyście obchodzono Światowy Dzień Walki z Cukrzycą oraz 30-lecie działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Nr 15 Police.

Podczas imprezy nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości oraz gratulacji i miłych słów złożonych na ręce Ireny Kulewskiej Prezesa Koła Nr 15 w Policach. Wśród wielu gości znaleźli się Anna Śliwińska Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie, Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach, Witold Król Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, Maciej Greinert Wiceburmistrz Polic oraz Edyta Rudecka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach.

W tym uroczystym dniu podkreślono znaczenie potrzeby zjednoczenia działań niesienia pomocy dla ludzi dotkniętych cukrzycą. Zostały wręczone odznaczenia dla zasłużonych osób walczących z cukrzycą, jak również podziękowanie dla osób i instytucji, które od wielu już lat wspierają działalność diabetyków w Policach. Uroczystości uświetnił występ Polickiego Chóru Kameralnego „Postcriptum”, natomiast po imprezie na gości czekał poczęstunek.

Obchody zostały wsparte finansowo ze środków z budżetu Powiatu Polickiego.

Organizatorami imprezy był Oddział Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Szczecinie oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 w Policach.

Tekst: Halina Michalak/Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich

Foto: Andrzej Krasinkiewicz

Drukuj Drukuj Email Email