Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca 2016

Hasło przewodnie tegorocznej kampanii „Krew łączy nas wszystkich” skupia się na podziękowaniu krwiodawcom i podkreśla aspekt „dzielenia się” i „więzów” łączących krwiodawców i pacjentów. Ponadto dla celów obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy zaadaptowano również hasło, „Dziel się życiem, oddaj krew”, aby zwrócić uwagę na funkcję, jaką pełni system dobrowolnego oddawania krwi - zachęca ludzi, aby wzajemnie troszczyli się o siebie i promuje spójność społeczną.

Kampania przywołuje historie konkretnych osób, którym uratowano życie dzięki krwi oddanej przez innych, przez co ma motywować dotychczasowych krwiodawców do dalszego oddawania krwi a pozostałe osoby - szczególnie młodych ludzi cieszących się dobrym zdrowiem, którzy nigdy nie oddali krwi - do tego, aby zostali krwiodawcami.

W ramach kampanii odbędą się wydarzenia upamiętniające krwiodawstwo i poświęconemu mu spotkania oraz konferencje naukowe. Opublikowane zostaną historie konkretnych osób i artykuły, które ukażą się w
krajowych, regionalnych i międzynarodowych magazynach naukowych.

Podejmowane będą również inne działania, które pomogą w promowaniu tegorocznego przesłania Światowego Dnia Krwiodawcy.

Informacje ogólne

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do podziękowania honorowym krwiodawcom - oddającym bezpłatnie krew - za ratujący życie dar krwi i
zwiększenia świadomości potrzeby regularnego oddawania krwi w celu zapewnienia potrzebującym pacjentom dostępu do wysokiej jakości, bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych.

Transfuzje krwi i produkty krwiopochodne co roku ratują życie milionom ludzi. Pomagają pacjentom cierpiącym na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, przedłużając i zapewniając im wyższą jakość życia, a
także stanowią zabezpieczenie złożonych procedur medycznych i chirurgicznych. Krew odgrywa również istotną rolę w kontekście opieki i ratowania życia matek i dzieci oraz w czasie operacji ratunkowych podejmowanych w związku z katastrofami naturalnymi i spowodowanymi przez człowieka.

W wielu krajach zapotrzebowanie na krew znacznie przewyższa dostępne zasoby i służby krwiodawstwa zmagają się z koniecznością zabezpieczenia i udostępnienia wystarczającej ilości krwi, dbając jednocześnie o jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo. Jedynie regularne, nieodpłatne oddawanie krwi przez honorowych krwiodawców umożliwia zapewnienie odpowiednich zasobów krwi.

Celem WHO jest doprowadzenie do tego, aby do 2020 r. wszystkie państwa pozyskiwały potrzebne zasoby krwi od honorowych krwiodawców.
Obecnie jedynie w 62 państwach krajowe zasoby krwi zabezpieczają niemal wyłącznie w 100% honorowi krwiodawcy, podczas gdy 40 państw nadal korzysta z krwi oddawanej przez członków rodzin pacjentów, a nawet z płatnego krwiodawstwa.

Tegoroczna kampania ma następujące cele:
- Podziękowanie krwiodawcom za ratujący życie dar krwi i podkreślenie głównego przesłania, że krew łączy nas wszystkich;
- Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej potrzeby regularnego, nieodpłatnego oddawania krwi i zainspirowanie tych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali krwi – zwłaszcza młodych ludzi cieszących się dobrym zdrowiem - aby zaczęli to robić;
- Promowanie i podkreślenie potrzeby dzielenia się życiem poprzez oddawanie krwi;
- Zwrócenie uwagi na działanie służby krwiodawstwa jako służby społecznej i na to, jak duże znaczenie ma udział społeczności w zabezpieczeniu odpowiedniej ilości, bezpiecznej i regularnie dostępnej krwi;
- Przekonanie ministerstw zdrowia, aby wyraźnie pokazały, że doceniają oddających regularnie i nieodpłatnie krew krwiodawców i działają z zaangażowaniem na rzecz pozyskiwania bezpiecznych zasobów krwi i produktów krwiopochodnych pochodzących w 100% od honorowych
krwiodawców. 

Gospodarz obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy

Gospodarzem Światowego Dnia Krwiodawcy 2016 jest Holandia i holenderska krajowa służba krwiodawstwa Sanquin. Oficjalne obchody odbędą się w Amsterdamie, 14 czerwca 2016.

Drukuj Drukuj Email Email