Spotkanie dotyczące obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przez podmioty pracujące z dziećmi

12 marca 2024

Siedzące osoby na sali

W poniedziałek 4 marca odbyło się spotkanie w sprawie Standardów Ochrony Małoletnich w Powiecie Polickim.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy placówek specjalnych z terenu Powiatu Polickiego, Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury oraz Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach, a także przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady Pożytku Publicznego w Policach.

Celem spotkania było omówienie obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przez podmioty pracujące z dziećmi w Powiecie Polickim.

Podczas spotkania Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska omówiła kwestie podstawy prawnej wprowadzenia standardów, a także podała zakres, wymagania oraz terminy dotyczące opracowywanych standardów. Podkreśliła także, że opracowywane dokumenty winny być właściwie dopasowane do charakteru, rodzaju i działalności placówki.

Był także czas na dyskusję, w trakcie której ustalono m.in., że opracowywane standardy będą miały formę łatwą i zrozumiałą dla dzieci, żeby mogły być czytane ze zrozumieniem nawet przez te najmłodsze. Ponadto ustalono, że Standardy Ochrony Małoletnich nie są gwarantem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a jedynie mają wspomagać, uświadamiać, określać podejmowane działania, dawać możliwości działania dzieciom, rodzicom, opiekunom i wychowawcom.

Tekst i foto: Daniel Kiełczewski, p.o. Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email