I sesja Młodzieżowej Rady Regionu w Policach 30 maja

16 maja 2016

30 maja odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Regionu w Policach. Wybory przeprowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyłoniły 13 przedstawicieli poszczególnych placówek.

Wybory przeprowadzono w dniu 28 kwietnia w dziewięciu okręgach wyborczych. Okręgi wyborcze stanowiły szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Polickiego.

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Regionu w Policach:

Okręg wyborczy nr 1 – Gimnazjum nr 1 w Policach
Robert Skórzyński

Okręg wyborczy nr 2 – Gimnazjum nr 2 w Policach
Piotr Dolak

Okręg wyborczy nr 3 – Gimnazjum nr 3 w Policach
Gabriel Kowalski

Okręg wyborczy nr 4 – Gimnazjum nr 4 w Policach
Dominika Jarząbkiewicz

Okręg wyborczy nr 5 – Gimnazjum w Trzebieży
Kacper Kasietczuk

Okręg wyborczy nr 6 – Gimnazjum w Nowym Warpnie
Aleksandra Sośnierz

Okręg wyborczy nr 7 – Gimnazjum w Przecławiu
Wiktoria Bartkowiak

Okręg wyborczy nr 8 – SOSW nr 1 w Policach
Weronika Taborowska

Okręg wyborczy nr 9 – ZS im. I. Łukasiewicza w Policach
Przemysław Miśkiw
Damian Wysokiński
Jakub Waszkiewicz
Paulina Kaczmarek
Michał Świder

W wyborach wzięło udział łącznie 1130 uprawnionych do głosowania, co stanowi 57,53%.

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Regionu w Policach odbędzie się w poniedziałek 30 maja o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Policach.

20 maja natomiast nowo wybrani radni otrzymają legitymacje radnego. Uroczystość odbędzie się podczas XIX sesji Rady Powiatu w Policach.

Do zakresu działań Młodzieżowej Rady Regionu w Policach należeć będą wszystkie sprawy dotyczące młodzieży Powiatu Polickiego, a jej celem będzie w szczególności:

1) upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży oraz zwiększanie aktywności młodych ludzi,
2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego,
3) zapewnienie uczestnictwa młodzieży w podejmowaniu decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia,
4) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych,
5) prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat swojej roli
w samorządzie oraz zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego,
6) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych,
7) współpraca z samorządami uczniowskimi,
8) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
9) uchwalanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Regionu w Policach.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email