Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

7 marca 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarząd Powiatu w Policach dokonał następującego wyboru ofert:

W zakresie: turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

2

3

4

1.

Polski Związek Niewidomych Koło Police

"Flora na zamku Książ i podwodne życie Afryki w Wrocławiu"

4 000,00 zł

2.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Police

"3 x 100 – czyli 100 km na 100 lecie odzyskania Niepodległości Polski i 100 lecie utworzenia ZHP"

3 000,00 zł

3.

Klub Seniora, Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Trzebież)

"Rowerem i pieszo zwiedzamy Powiat Policki"

1 500,00 zł

4

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Police

"Rajd Urodzinowy Hufca Police"

1 500,00 zł

W zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

2

3

4

1.

Stowarzyszenie historyczne "549"

"Uwolnić Piłsudskiego!"

6 800,00 zł

2.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach

"II Spotkanie przyjaciół piosenki kresowej i patriotycznej w Policach"

5 100,00 zł

3.

Fundacja Akademia Muzyki Dawnej

"Na Gotyckim Szlaku –IX Letni Festiwal Wędrowny"

5 100,00 zł

4.

Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej

"Świdwie Sanctus – natura i człowiek w dźwięku i obrazie". Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Powiatu Polickiego"

5 100,00 zł

5.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Police

"Ocalić od zapomnienia"

4 675,00 zł

6.

Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo

Konkurs Literacki "Powiat Policki limerykiem pisany"

4 250,00 zł

7.

Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku

"Ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych"

3 500,00 zł

W zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

2

3

4

1.

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police

"VI Bieg Mikołajkowy                      w Policach"

8 800,00 zł

2.

Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"

"Dziki Weekend 2018"

8 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police

"Bieg Niepodległości – Stolec"

7 200,00 zł

4.

Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku

"Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych"

4 400,00 zł

5.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Amicus"

"I Bieg Korczaka o Puchar Dyrektora SOSW Nr 1 dla DNR"

4 400,00 zł

6.

Polski Związek Niewidomych Koło Police

"Marsz ku zdrowiu z historią w tle"

3 200,00 zł

7.

Klub Sportowy Hulk Team

"Bezpieczny Upadek"

2 000,00 zł

8.

Fundacja "Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi"

"Leśne Podchody Pełne Przygody (XIV edycja)"

1 500,00 zł

9.

Fundacja "Bądźmy Razem  z Niepełnosprawnymi"

"Jesienny Turniej Piłki Nożnej (X edycja)"

1 000,00 zł

Drukuj Drukuj Email Email