Można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”

7 marca 2018

Zapraszamy osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Powiatu Polickiego do ubiegania się w 2018 roku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", finansowanego ze środków PFRON.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu w 2018 roku:

1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Program w  2018 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  • Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu; Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
  • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania; Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie inwalidzkim; Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne; Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I 

Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym od 30 KWIETNIA 2018 r. do 30 SIERPNIA 2018 r.

MODUŁ II

  • od 02 MARCA 2018 r. do 30 MARCA 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2017/2018)
  • od 01 SIERPNIA 2018 r. do 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019) 

UWAGA!!! 

(W PRZYPADKU WYSYŁANIA WNIOSKU POCZTĄ DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO)

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II

05.03.2018 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 ( 1 cykl 2018)

30.03.2018 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 ( 1 cykl 2018)

01.08.2018- Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 ( 2 cykl 2018)

10.10.2018- Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków w ramach programu ( 2 cykl 2018)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach - Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Szkolna 2, 72-010 Police

Interesanci przyjmowani są:

Poniedziałek 7:30 – 16:00

Wtorek 7:30 – 15:30

Środa 7:30 – 15:30

Czwartek 7:30 – 15:30

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w PCPR w Policach, Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Szkolna 2 oraz  na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

Więcej informacji można uzyskać w załącznikach oraz w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 91 42 40 700  wew. 107.

Tekst i Foto: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email