Rekrutacja do Ośrodka Wsparcia – Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach dla osób wykazujących zaburzenia i kryzysy psychiczne

9 lipca 2021

Logo Stowarzyszenia Harmonia Społeczna

Kierownik Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach informuje, iż trwa REKRUTACJA do Ośrodka Wsparcia - Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach dla osób wykazujących zaburzenia i kryzysy psychiczne.

Z dniem 1 września 2021 r. zgodnie z decyzją nr 203/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31.05.2021 r., zostanie utworzonych dodatkowych 5 miejsc w „Ośrodku Wsparcia – Powiatowym Klubie Samopomocy w Policach”.

Dodatkowym atutem Klubu jest to, iż posiadamy również umiejętności komunikacyjne w Polskim Języku Migowym. Zajęcia z terapeutą zajęciowym posiadającym kwalifikacje do pracy z osobą Głuchą odbywają się w każdy czwartek i piątek.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach klubu osoby potrzebujące specjalistycznego wsparcia.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 739 064 535.

Powiatowy Klub Samopomocy w Policach, jest ośrodkiem wsparcia dziennego o zasięgu powiatowym przeznaczonym dla osób dorosłych wykazujących różnego rodzaju kryzysy oraz zaburzenia psychiczne. Klub jest przeznaczony dla ww. osób, których miejscem zamieszkania jest teren Powiatu Polickiego.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Uczestnikiem Klubu może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

- ma problemy w zakresie zdrowia psychicznego (osoba wykazująca różnego rodzaju kryzysy oraz zaburzenia psychiczne),

- posiada aktualne zaświadczenie od lekarza psychiatry o stanie zdrowia bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wynikające z choroby psychicznej,

- ukończyła 18 rok życia,

- jest mieszkańcem Powiatu Polickiego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o :

- wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej stronie stowarzyszenia bądź w siedzibie Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach,

- przesłanie na adres Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach ul. Bankowa 11 FGH/5, bądź dostarczenie na adres: Powiatowy Klub Samopomocy w Policach ul. Kresowa 5 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00.

Rekrutacja trwa do 25 sierpnia 2021 roku.

Formularz zgłoszeniowy 272 KB (pdf)

Drukuj Drukuj Email Email