PRZYWRÓCENIE SYSTEMU CEPIK

4 sierpnia 2020

logo Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

I N F O R M A C J A

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE PRZYWRÓCONO DZIAŁANIE SYSTEMU CEPIK I WZNOWIONO REALIZACJĘ SPRAW ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW I WYDAWANIEM UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI.

NATOMIAST ZGODNIE Z INFORMACJAMI PODANYMI PRZEZ CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI, POMIMO URUCHOMIENIE SYSTEMU CEPIK NADAL MOGĄ WYSTĘPOWAĆ OKRESOWE PROBLEMY Z JEGO DZIAŁANIEM.

Drukuj Drukuj Email Email