- Powiat Policki - https://policki.pl -

PRZYWRÓCENIE SYSTEMU CEPIK

I N F O R M A C J A

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE PRZYWRÓCONO DZIAŁANIE SYSTEMU CEPIK I WZNOWIONO REALIZACJĘ SPRAW ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW I WYDAWANIEM UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI.

NATOMIAST ZGODNIE Z INFORMACJAMI PODANYMI PRZEZ CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI, POMIMO URUCHOMIENIE SYSTEMU CEPIK NADAL MOGĄ WYSTĘPOWAĆ OKRESOWE PROBLEMY Z JEGO DZIAŁANIEM.

Print Friendly, PDF & Email [1]