Przypominamy o przestrzeganiu zasad kwarantanny

13 marca 2020

Baner informacyjny z numerem telefonu na infolinię pacjenta 800-190-590 tu uzyskasz informacje o COVID-19

W związku z nieprzestrzeganiem zasad kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5 000 złotych.

Informujemy, że zgodnie z ustaleniami Głównego Inspektora Sanitarnego o wystawieniu decyzji administracyjnych o nałożeniu obowiązku realizacji działań przeciwepidemicznych strony zawiadamiane będą telefonicznie lub mailowo, a następnie decyzja jest przesyłana pocztą. Zapisy decyzji pomimo braku obowiązku osobistego jej dostarczenia traktowane są jako wiążącą stronę.

Za zgodą Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działania wspierające organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przestrzeganiu decyzji o kwarantannie będą realizować Wojska Obrony Terytorialnej i jednostki Policji.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5 000 złotych.

Drukuj Drukuj Email Email