Propozycja Zarządu Powiatu ws. nowej sieci szkół

31 stycznia 2017

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Policach, Zarząd Powiatu przedstawił propozycję nowej sieci szkół po wprowadzeniu reformy oświaty.

Zarząd Powiatu opracował nową sieć szkół:

1) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, ul. Siedlecka 6, w którego skład wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 9, w której będą prowadzone klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 6 Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi,
b) Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr I,
c) Technikum,
d) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1,
e) Szkoła Policealna;

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, ul. Korczaka 53, w którego skład wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10, w której będą prowadzone klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 7,
b) Liceum Ogólnokształcące Specjalne Nr II,
c) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 2, w której będą prowadzone klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo,
d) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
e) Policealna Szkoła Specjalna;

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, ul. Leśna 91, w którego skład wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2, w której będą prowadzone klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego,
b) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;

4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży, ul. WOP 10, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 dla Uczniów Niedostosowanych Społecznie obejmująca klasy V-VIII, w której prowadzone będą klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2.

Propozycja Zarządu Powiatu w Policach spotkała się z przychylnością radnych Rady Powiatu, którzy 14 głosami za, przyjęli projekt podczas XXVI sesji Rady Powiatu w Policach.

Zatwierdzony projekt nowej sieci szkół został przekazany do Kuratorium Oświaty i Związków Zawodowych. Do 31 marca Rada Powiatu podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.

Pierwotnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży miała także powstać Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna, w której prowadzone byłyby klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2, jednak po decyzji dyrekcji placówki nie będzie Branżowej Szkoły I Stopnia.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email