Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” – informacja dotycząca publikacji raportów

20 sierpnia 2021

Mężczyzna siedzący na wózku inwalidzkim

Uprzejmie informujemy, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowało na stronie internetowej Biura cztery raporty, które powstały w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021 tj.:

Raport z analizy stanu zastanego - Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami - raport syntetyczny dostępny w serwisie NIEPEŁNOSPRAWNI GOV.PL - plik pdf 1.54 MB

Raport z analizy stanu zastanego - Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu i doświadczeń krajowych, dostępny w serwisie NIEPEŁNOSPRAWNI GOV.PL- plik pdf 2.15 MB

Raport z analizy stanu zastanego - Raport z badania warsztatów terapii zajęciowej dostępny w serwisie NIEPEŁNOSPRAWNI GOV.PL- plik pdf 1.29 MB

Raporty zostały opublikowane w wersjach alternatywnych, tj. wszystkie dokumenty w formie łatwego tekstu do czytania i rozumienia. Natomiast ważne informacje na temat trzech raportów z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy.

Ponadto w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania 2 ww. projektu pn. "Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych".

Jednym z działań projektowych jest organizacja konsultacji środowiskowych wybranych instrumentów, na które rozpoczęła się rekrutacja. Informacje na ten temat oraz linki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie internetowej projektu  oraz na Facebooku Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

 

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Pixabay

Źródło : Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

Drukuj Drukuj Email Email