- Powiat Policki - https://policki.pl -

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” – informacja dotycząca publikacji raportów

Mężczyzna siedzący na wózku inwalidzkim

Uprzejmie informujemy, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowało na stronie internetowej Biura [1]cztery raporty, które powstały w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021 tj.:

Raport z analizy stanu zastanego – Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami – raport syntetyczny dostępny w serwisie NIEPEŁNOSPRAWNI GOV.PL – plik pdf 1.54 MB [3]

Raport z analizy stanu zastanego – Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu i doświadczeń krajowych, dostępny w serwisie NIEPEŁNOSPRAWNI GOV.PL- plik pdf 2.15 MB [4]

Raport z analizy stanu zastanego – Raport z badania warsztatów terapii zajęciowej dostępny w serwisie NIEPEŁNOSPRAWNI GOV.PL- plik pdf 1.29 MB [5]

Raporty zostały opublikowane w wersjach alternatywnych, tj. wszystkie dokumenty w formie łatwego tekstu do czytania i rozumienia. Natomiast ważne informacje na temat trzech raportów z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy.

Ponadto w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania 2 ww. projektu pn. „Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

Jednym z działań projektowych jest organizacja konsultacji środowiskowych wybranych instrumentów, na które rozpoczęła się rekrutacja. Informacje na ten temat oraz linki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie internetowej projektu [6]  oraz na Facebooku Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi. [7]

 

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Pixabay

Źródło : Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

Print Friendly, PDF & Email [8]