Program „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024.

4 lipca 2024

smutna kobieta ma ręke we włosach, siedzi na podłodze

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024.


O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym.
  2. podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.


W ramach celu głównego wyznaczone są następujące Moduły:

  • Moduł I – Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną;
  • Moduł II – Samopomoc;
  • Moduł III –Umożliwianie osobom z zbaurzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną zdobywania kopetencji niezbędnych do samodzielnego życia;
  • Moduł IV – Integracja i innowacyjność.

W 2024 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3.000.000 zł. Oferty konkursowe, dla których miejscem realizacji jest województwo zachodniopomorskie, należy przesłać do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub listem poleconym w terminie do dnia 12 lipca 2024 r.

Materiały dotyczące ogłoszenia o otwartym konkursie ofert „Od zależności
ku samodzielności” – edycja 2024, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

 

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zdjęcie: pixabay


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email