Pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w powiecie polickim”

5 lutego 2024

logotyp WFOŚiGW

W dniu 29 grudnia 2023 r. Powiat Policki podpisał umowę pożyczki NR 2023P4817S z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w powiecie polickim”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 20 174 651,04 zł z czego 2 295 022 zł, to pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Drukuj Drukuj Email Email