Pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

5 lutego 2024

logotyp WFOŚiGW

W dniu 29 grudnia 2023 r. Powiat Policki podpisał umowę pożyczki NR 2023P4818S z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 27 379 681,10 zł z czego 3 130 000,00 zł, to pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Drukuj Drukuj Email Email