Powstają nowoczesne pracownie elektryczne

8 kwietnia 2021

Pracownie elektryczne w trakcie budowy - widok z zewnątrz

Powiat Policki obecnie realizuje inwestycję pod nazwą „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Inwestora w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach", która polega na remoncie czterech pomieszczeń wraz z zapleczem sanitarnym i ich dostosowaniu do funkcji pracowni elektrycznych.

Inwestycja, rozpoczęta w styczniu 2021 r., ma się zakończyć w kwietniu 2021 r.

W zmodernizowanych pomieszczeniach powstaną cztery pracownie zawodowe: pracownia elektroniki i elektrotechniki, pracownia montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, pracownia obróbki ręcznej oraz pracownia montażu i konserwacji instalacji elektrycznych.

Wkrótce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłosi postępowanie na zakup wyposażenia wszystkich pracowni elektrycznych.

W rezultacie powstaną nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie zawodowe, w których organizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach m.in.: elektryk, technik elektryk i automatyk.

Zakup wyposażenia pracowni zawodowych oraz organizacja kursów zawodowych zostaną sfinansowane z projektu Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”, realizowanego przez Powiat Policki od 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

Całkowita wartość projektu to 7.221.464,49 zł.

Koszt dostosowania pomieszczeń do funkcji pracowni zawodowych to ok. 400.000,00 zł, a szacowany koszt zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia pracowni elektrycznych to ok. 1.200.000,00 zł.

Logo z opisem Fundusze Europejskie Program RegionalnyFlaga biało-czerwona Rzeczpospolitej PolskiLogo Pomorza ZachodniegoFlaga Unii Europejskiej z opisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tekst: Agnieszka Bąk/Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email