Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pracuje

6 października 2016

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego spotkała się już dwukrotnie.  W jej składzie znajduje się 20 członków. To przedstawiciele dziesięciu organizacji pozarządowych z terenu powiatu polickiego i po pięć osób z ramienia Zarządu i Rady Powiatu.

W czasie pierwszego posiedzenia, które odbyło się 8 września powitano wszystkich członków Rady oraz wybrano władze. Przewodniczącym został Ryszard Rogoziński z Polickiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej, a jego zastępcą Jan Głowacki ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn.

Podczas obrad Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraziła między innymi opinię w zakresie konsultowanych projektów uchwał Rady Powiatu w Policach w poniższych obszarach:

1) projekt uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Senior-WIGOR w Policach;

2) projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2017 r. za usunięcie z obszaru wodnego i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Polickiego;

3) projekt uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r.

We wszystkich z wyżej wymienionych obszarów Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach wyraziła pozytywną opinię.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 27 października.

Członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego są:
1) Cezary Arciszewski – przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
2) Paweł Mirowski – przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
3) Patrycja Nowak – przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
4) Dariusz Podhajny – przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
5) Magdalena Zagrodzka – przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
6) Beata Chmielewska – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
7) Daria Dudek – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
8) Edyta Rudecka – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
9) Marta Szczepańska – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
10) Krystyna Wiśniewska – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;
11) Jan Głowacki – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn w Mierzynie;
12) Maria Górska – przedstawiciel Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach;
13) Edyta Majewska-Gargula – przedstawiciel Stowarzyszenia dobrych działań dla Gminy Kołbaskowo w Warzymicach;
14) Katarzyna Marks – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje w Dołujach;
15) Ryszard Rogoziński – przedstawiciel Polickiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej w Policach;
16) Anna Sendziuk – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS” w Policach;
17) Dariusz Szaliński ¬– przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej „SKARB” w Policach;
18) Zofia Szlacheta – przedstawiciel Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Warpnie;
19) Aleksandra Wolny – przedstawiciel Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach;
20) Danuta Zaborowska – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koło Police w Policach.

Tekst: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji, Daria Dudek/Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email