I posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

21 marca 2016

17 marca po raz pierwszy w tym składzie obradowała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Nowym członkom Rady uroczyście wręczono akty powołania.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została utworzona 25 lutego br. W jej skład powołani zostali:

1) Krystyna Ryszkiewicz – przedstawiciel Gminy Dobra, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;

2) Maria Kobuszyńska – przedstawiciel Gminy Nowe Warpno, Radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie;

3) Krystyna Wełnicka – przedstawiciel Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach;

4) Katarzyna Sobocińska – przedstawiciel Stowarzyszenia Motocyklowego „SOKÓŁ” w Policach;

5) Anna Sendziuk – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS” w Policach.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu wręczyła nowym członkom akty powołania. Edyta Rudecka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich omówiła kwestie organizacyjne oraz tryb działania Rady. Przeprowadzono także wybory. Przewodniczącą Rady została Maria Kobuszyńska, wiceprzewodniczącą Anna Sendziuk, a sekretarzem Rady Katarzyna Sobocińska.

- Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna i będziemy realizować wiele cennych inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Polickim – mówiła podczas pierwszego posiedzenia Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Do zakresu działalności Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

- realizacja praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Polickiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób, które powoływane są spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Polickiego, organizacji pozarządowych i fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatowych i gminnych).

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby. Podczas posiedzeń omawiane są w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych.

Tekst i foto: Mateusz Frąckowiak

Drukuj Drukuj Email Email