Porozumienie z Gminą Miastem Szczecin

14 czerwca 2016

We wtorek 14 czerwca w Urzędzie Miasta Szczecin podpisano porozumienie w sprawie przebudowy drogi na odcinku Police – Szczecin. Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi 14 milionów złotych.

Porozumienie podpisali Starosta Policki Andrzej Bednarek, Wicestarosta Policki Paweł Mirowski i Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Inwestycja ma polegać na przebudowie drogi łączącej Police ze Szczecinem (od Mścięcina do ul. Szosa Polska) wraz z przebudową wyeksploatowanego wiaduktu kolejowego przy wjeździe do Polic. Cała inwestycja ma kosztować 14 milionów złotych. Powiat Policki zapłaci 10 milionów (w tym dofinansowanie z UE 4,6 mln zł), a Gmina Miasto Szczecin 4 mln zł.

Podpisane przez obie strony porozumienie przekazuje drogę w zarządzanie Powiatowi Polickiemu, który przygotuje niezbędną dokumentację projektową oraz zmodernizuje wiadukt i drogę na odcinku 2,4 km. Gmina Miasto Szczecin będzie współpracować przy realizacji dokumentacji i zmodernizuje drogę na odcinku 1,7 km. Liderem projektu jest Powiat Policki.

- Pierwszy etap modernizacji, czyli przebudowę wiaduktu chcemy zakończyć w 2017 roku. Rok później natomiast chcemy zakończyć drugi etap prac czyli modernizację drogi na odcinku Police – Szczecin – mówił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email