Konsultacje społeczne projektu „Zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023”

15 czerwca 2016

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023”.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Szczecińskiego  Obszaru Metropolitalnego prowadzi konsultacje społeczne dotyczące projektu „Zintegrowanego Planu Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016-2023”.

W dokumencie tym znajdują się informacje o planowanych działaniach w sferze zrównoważonej mobilności.

Mieszkańcy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w tym Powiatu Polickiego mają wpływ na kształt dokumentu poprzez zgłaszanie uwag, wniosków oraz propozycji zmian.

Uwagi dotyczące Planu Mobilności przekazywać można od dnia 09.06.2016r. do dnia 22.06.2016r. (liczy się data wpływu) w następującej formie:

  1. Drogą elektroniczną na adres: som@trako.com.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie Planu Zrównoważonej Mobilności - SOM”;
  2. Drogą korespondencyjną na adres: Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin;
  3. Bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin.

Załącznik:

Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności - Wersja do konsultacji społecznych

Drukuj Drukuj Email Email