Poradnik dotyczący zgłoszenia szkody komunikacyjnej na drogach będących w zarządzie Powiatu Polickiego

31 marca 2023

Animacja rysunkowa kierowca prowadzący samochód

Szkoda komunikacyjna – dokumentacja niezbędna do zgłoszenia roszczenia  

Jeśli pojazd został uszkodzony z powodu wjechania w ubytek w drodze, poszkodowany powinien zgromadzić jak najwięcej dowodów zaistniałego zdarzenia. Samo oświadczenie poszkodowanego (czyli wypełnienie druku zgłoszenia szkody) nie jest wystarczające aby nastąpiła przesłanka do wypłaty odszkodowania.

Właściciel uszkodzonego pojazdu musi udowodnić że:

  • do szkody doszło na konkretnej drodze,
  • przyczyną szkody była uszkodzona nawierzchnia,
  • do szkody doszło, mimo że kierowca przestrzegał przepisów i dostosował się do oznaczeń, a zarządca drogi zaniedbał swoje obowiązki (należy wykazać związek przyczynowy między działaniem bądź zaniechaniem zarządcy drogi a powstałą szkodą).

Kluczowe dokumenty

Notatka służbowa Policji lub Straży Gminnej

Jednym z najważniejszych, jak nie kluczowych dokumentów w procesie rozpatrywania roszczenia odszkodowawczego jest notatka służbowa Policji lub Straży Gminnej wezwanej na miejsce zdarzenia. Wezwanie odpowiednich służb stanowi mocny dowód potwierdzający okoliczności,

w jakich doszło do uszkodzenia pojazdu. W ten sposób poszkodowany może udokumentować, że nie jechał zbyt szybko, przestrzegał wszystkich przepisów i nie przyczynił się do powstania szkody. To również potwierdzenie, że uszkodzenie pojazdu nastąpiło w konkretnym miejscu i czasie.

Zdjęcia

Ponadto bardzo ważne są odpowiednio wykonane zdjęcia z miejsca zdarzenia. Poszkodowany powinien zadbać o to, aby na zdjęciach znalazł się nie tylko ubytek w drodze, ale również  jego najbliższe otoczenie oraz uszkodzony pojazd na tle miejsca zdarzenia. Na fotografiach powinny być widoczne numery rejestracyjne pojazdu, a zdjęcia powinny być wykonane w czasie zdarzenia, a nie kilka dni później.

Nagrania z kamer samochodowych

Pomocne są również nagrania z kamer samochodowych. Jeśli poszkodowany korzysta z wideorejestratora, powinien zachować materiał filmowy dokumentujący moment wjechania w ubytek. Jeżeli wideorejestrator jest wyposażone w odbiornik GPS, poszkodowany będzie mógł dodatkowo udokumentować, z jaką prędkością poruszał się pojazd w chwili zdarzenia

Świadkowie

Jeżeli na miejscu zdarzenia będą świadkowie warto spisać z nimi oświadczenie dotyczące powstania szkody na pojeździe. Oświadczenie powinno zawierać dane osobowe i kontaktowe świadka oraz szczegółowy opis zdarzenia, które zostało przez niego zaobserwowane. 

Wycena powstałej szkody

Jeżeli poszkodowany składa wniosek o odszkodowanie, z naprawą auta najlepiej poczekać do wizyty rzeczoznawcy, który wyceni powstałą szkodę. W przypadku, gdy poszkodowany decyduje się na wcześniejszą naprawę pojazdu powinien zachować wszystkie rachunki i faktury za naprawę oraz uszkodzone elementy pojazdu. Warto również wykonać dokładną dokumentację zdjęciową istniejących uszkodzeń przed ich naprawą.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkody komunikacyjnej - PORADNIK 132 KB (pdf)

Opracowanie: Wydział Komunikacji Transportu Starostwa Powiatowego w Policach.

Drukuj Drukuj Email Email