Polsko-niemieckie spotkanie przedstawicieli Powiatu Polickiego i Powiatu Vorpommern-Greifswald

9 lutego 2023

Spotkanie przy stole przedstawicieli Powiatu Polickiegoi Vorpommern-Greifswald

W środę 1 lutego odbyło się polsko – niemieckie spotkanie przedstawicieli Powiatu Polickiego zajmujących się edukacją z przedstawicielami Powiatu Vorpommern-Greifswald, w szczególności pracownikami Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Policach.

W spotkaniu wzięli udział również dyrektorzy polskich i niemieckiego placówek oświatowych zajmujących się kształceniem zawodowym. Uczestników powitała Beata Chmielewska – Członek Zarządu Powiatu w Policach, która od wielu lat angażuje się w szereg polsko-niemieckich działań mających na celu rozwój edukacji zawodowej na pograniczu.

W trakcie spotkania polscy i niemieccy partnerzy opowiadali o instytucjach, które reprezentują oraz mówili o swoich potrzebach i oczekiwaniach w kontekście polsko-niemieckiej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego na pograniczu. Oprócz dzielenia się pomysłami na przyszłe wspólne działania, uczestnicy spotkania wskazywali również na możliwości ich finansowania z źródeł zewnętrznych m. in. z programu Erasmus Plus oraz INTERREG VIa.

Wspólnie ustalono, iż szczegóły konkretnych działań zostaną zebrane i przesłane partnerowi niemieckiemu przez stronę polską do końca lutego br. Po ich zaakceptowaniu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie kolejnego spotkania, które wstępnie zaplanowano jesienią br. W ramach kolejnych integracyjnych działań planowane są spotkania nauczycieli kształcenia zawodowego i pedagogów, którzy będą się poznawać, szkolić i planować konkretne wspólne działania m.in. staże zawodowe uczniów, wymiany młodzieży, wizyty studyjne.

Fotogaleria

Tekst: Agnieszka Bąk/Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Agnieszka Jaguszewska/Wydziału Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email