Policki Tydzień Kariery pod patronatem Starosty Polickiego

10 października 2017

W dniach 16-22 października 2017 r. odbędzie się dziewiąta edycja Polickiego Tygodnia Kariery pod hasłem "Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje", pod patronatem Starosty Polickiego.

Policki Tydzień Kariery jest imprezą, która odbywa się cyklicznie i na czas jednego tygodnia zrzesza środowiska pedagogów szkolnych i doradców zawodowych, którzy działają na rzecz rozwoju kariery zawodowej.

Dla osób zainteresowanych własnym rozwojem, odkrywaniem talentów, predyspozycji, kariery zawodowej przygotowano szereg propozycji z zakresu poradnictwa zawodowego.

Zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych, wizytach u pracodawców, konkursie TALENT 2017 oraz do skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.

Partnerami Polickiego Tygodnia Kariery są Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Młodzieżowe Centrum Kariery w Policach oraz szkoły z terenu Powiatu Polickiego.

Program:

Data

Wydarzenie

Miejsce

16.10.2017

Talent 2017” konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Powiatowy Urząd Pracy w Policach

Miejski Ośrodek Kultury w Policach ul. Siedlecka 1A

od godz.10.00- 14.00

kontakt tel. 91 312 32 86

17.10.2017

Giełda Edukacyjna w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

(wycieczka edukacyjna na terenie szkoły- przedstawienie oferty kierunków kształcenia)

-------------------------------------------------

Warsztaty zawodoznawcze „Ja i moja kariera”( Organizator :

Młodzieżowe Centrum Kariery w Policach)

Hala Widowisko-Sportowa przy ul. Siedleckiej 6 w Policach

od godz. 10.00- 14.00

(osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Moniką Andrzejewską do dnia 06.10.2017 r. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach)

-----------------------------------

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

18.10.2017

Warsztaty z wykorzystaniem 

ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu

-------------------------------------------------

Wizyty u pracodawców uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

---------------------------------------------------

Otwarty Dzień Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach

Powiatowy Urząd Pracy w Policach

I grupa godz. 11.00 (ok. 20 osób)

II grupa godz. 13.00 (ok. 20 osób)

kontakt tel. 91 312 32 86

--------------------------------------

Organizator :

Młodzieżowe Centrum Kariery w Policach tel. 91 421 24 42

--------------------------------------

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Korczaka 27 Police kontakt tel. 91 317 67 29

od godz. 12.00-18.00

19.10.2017

Otwarty Dzień Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach

Zajęcia dotyczą autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej, świadomego budowania swojej kariery i odkrywania swoich zainteresowań, predyspozycji i potencjału zawodowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Policach

od godz.12.00-14.00

kontakt tel. 91 312 32 86

(ok. 20 osób)

20.10.2017

Otwarty Dzień Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach

Możliwość wykonania testów określających predyspozycje zawodowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Policach

od godz.8.00-11.00

kontakt tel. 91 312 32 86

Szczegółowych informacji udziela Anna Modzelewska tel. 91 312 32 86 lub e-mail amodzelewska@pup.policki.pl

Drukuj Drukuj Email Email