W Policach powstanie Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych!

4 października 2017

W Powiecie Polickim, przy współpracy z Gminami: Police, Dobra i Kołbaskowo, powstanie Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych. To efekt wygranej w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 5 231 259,15 złotych, a kwota dofinansowania - 4 867 709,15 zł!

Głównym celem powstania Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych jest utworzenie miejsca opieki i wsparcia dla osób niesamodzielnych (np. starszych lub niepełnosprawnych).

Centrum powstanie w Policach i będzie składało się z Dziennego Domu Pomocy wraz z hostelem oraz tzw. Domu Wspieranego, które będą świadczyć usługi opiekuńcze i wspierające aktywność osoby niesamodzielnej.

- W projekcie weźmie udział 78 osób (48 kobiet i 30 mężczyzn). Mają być to osoby niesamodzielne, w tym osoby niepełnosprawne, niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego oraz osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – mówi Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020r. Liderem projektu jest Powiat Policki, a jego partnerem Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”.

Projekt pod nazwą Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach został podzielony na trzy etapy:

  1. Prace remontowo-adaptacyjne w Regionalnego Centrum Wspierania Osób Niesamodzielnych - I kwartał - IV kwartał 2018,
  2. Wyposażenie Regionalnego Centrum Wspierania Osób Niesamodzielnych - IV kwartał 2018,
  3. Funkcjonowanie Regionalnego Centrum Wspierania Osób Niesamodzielnych - I kwartał 2019 -V kwartał 2020.

Pierwszy etap będzie polegać na przebudowie wraz z rozbudową byłego ośrodka szkolno-wychowawczego w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17 z przeznaczeniem na utworzenie RCWON. Przeprowadzone zostaną gruntowne prace remontowe i modernizacyjne, które obejmą roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane, w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i alarmowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zagospodarowany zostanie także teren wokół budynku: miejsca postojowe, podjazd dla osób niepełnosprawnych i przestrzeń rekreacyjna.

Efektem wykonanych prac remontowych będzie

- utworzenie Domu Wspieranego, w którego skład wejdzie: 5 pokoi mieszkalnych, 5 łazienek, 1 pokój wypoczynkowy, 1 pokój terapeutyczny oraz 1 dyżurka opiekunów,

- utworzenie Dziennego Domu Pomocy wraz z hostelem, w którego skład wejdzie: 1 pokój dzienny, 1 pokój terapeutyczny (kulinoterapia), 2 toalety ogólnodostępne, 1 pokój wypoczynkowy oraz szatnia dla uczestników projektu.

- Będą również funkcjonowały części wspólne, tj. 1 pomieszczenie gospodarcze, 1 łazienka dla personelu, 1 gabinet do rehabilitacji, 1 gabinet pielęgniarki, 1 jadalnia, zmywalnia, kuchnia, zaplecze socjalne dla personelu.

Drugi etap będzie polegał na wykonaniu prac remontowych i modernizacyjnych, które pozwolą przygotować obiekt do użytkowania z przeznaczeniem na działalność Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach. Prace zostaną przeprowadzone na parterze, pierwszym piętrze, na strychu i w piwnicy.

Trzeci etap oznacza uruchomienie Dziennego Domu Pomocy z hostelem oraz Domu Wspieranego i funkcjonowanie przez 24 miesiące, a w szczególności:

a) pracę socjalną – usługa skierowana na wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności do funkcjonowania osoby w społeczeństwie;

b) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne i prawne;

c) usługi opiekuńcze;

d) trening umiejętności praktycznych, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego (np. pranie, suszenie odzieży, sprzątanie, korzystanie z urządzeń elektrycznych);

e) trening higieny;

f) trening finansowy, którego celem jest rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych – w tym związanych z utrzymaniem mieszkania;

g) trening zarządzania mieszkaniem, w tym zarządzanie energią;

h) trening kulinarny,

i) trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

j) trening interpersonalny;

W ramach prowadzonej działalności DDP będzie świadczył m.in. następujące usługi:

a) zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;

b) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;

c) co najmniej dwa posiłki w siedzibie DDP;

d) umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo;

e) dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich;

f) pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej.

Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych będzie świadczyło usługi kompleksowo 24godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Na zdjęciu: Budynek, w którym powstanie Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email