Podpisano list intencyjny pomiędzy Powiatem Polickim, a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

18 września 2018

Powiat Policki i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze podnoszenia oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych dla kierunków "technik technologii chemicznej" oraz "operator urządzeń przemysłu chemicznego". Kierunki będą prowadzone w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Uroczyste wydarzenie odbyło się we wtorek 18 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach, w obecności Zarządu Powiatu w Policach – Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarosty Polickiego Mariusza Sarneckiego, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej oraz Wiceprezesa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Włodzimierza Zasadzkiego i Dyrektora Departamentu Zasobów Ludzkich i Zarządzania Roberta Naklickiego, a także Krystyny Wiśniewskiej Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach i dyrekcji Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach Agaty Jarymowicz i Moniki Przychodniak-Loga.

Deklarowana współpraca ma na celu zwiększenie dostępności kształcenia i doskonalenia zawodowego, w sposób nowoczesny, odpowiadający na realne potrzeby polickiej spółki.

  • To współpraca na rzecz młodych osób, które wchodzą na rynek pracy. Mamy tu także na myśli pracowników i osoby bezrobotne, które chcą podnosić swoje kompetencje zawodowe mówił Andrzej Bednarek Starosta Policki.

Powiat Policki uznaje słuszność kształcenia ustawicznego w aspekcie wielowymiarowym, zgodnym z zaleceniami i wytycznymi Unii Europejskiej.

  • Chcemy, aby kształcenie uwzględniało dokonujący się postęp techniczny i technologiczny oraz związany z tym proces powstawania nowych zawodów i grup kompetencji w obszarze branży chemicznej – mówiła Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. będzie wspierała merytorycznie kształcenie zawodowe w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, co zagwarantuje przygotowanie uczniów i osób dorosłych na poziomie odpowiadającym potrzebom największego pracodawcy regionu.

  • Z satysfakcją przyjmujemy ten list intencyjny. To kolejny element szerokiej współpracy, której celem jest odbudowa kształcenia zawodowego. Grupie Azoty Police zależy na możliwości korzystania z fachowców, którzy są na naszym lokalnym rynku i tu się kształcą - mówił podczas konferencji Włodzimierz Zasadzki Wiceprezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Powstające w Powiecie Polickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego będzie wspierane przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. w kwestii promocji inicjatyw i projektów związanych z kształceniem zawodowym.

  • Będziemy zabiegali o nowego pracownika, ale też chcemy, aby ten pracownik był przygotowany do pracy w branży chemicznej. Dlatego między innymi w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach otworzyliśmy klasy o kierunku technik technologii chemicznej. Dodatkowo nowo powstałe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim przeprowadzi szkolenia i kursy  dla naszych pracowników – dodał Robert Naklicki Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich i Zarządzania w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Wtorkowe wydarzenie było także okazją do zaprezentowania oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które powstanie w Powiecie Polickim dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 6 500 000 zł. Całkowita wartośc projektu wynosi 7 milionów 221 tysięcy 464 złote.

W CKZiU znajdować się będą między innymi pracownie zawodowe: montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, obróbki ręcznej, umiejętności  społecznych i aktywizowania, komunikacji w języku obcym oraz elektrotechniki i elektroniki. Projekt przewiduje także kursy zawodowe, a także podnoszenie przez uczniów umiejętności i kompetencji.

Więcej informacji o projekcie: http://policki.pl/kolejne-miliony-zlotych-dofinansowania-do-edukacji-w-powiecie-polickim

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email