Podpisanie umowy o realizację programu „Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim”

13 maja 2022

Przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnych z przedstawicielami SPSK nr 1 w Szczecinie na wspólnym zdjęciu

W piątek 13 maja w Starostwie Powiatowym w Policach podpisano umowę o realizację programu "Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim". 

Umowę podpisali Starosta Policki Andrzej Bednarek, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska i Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Szczecinie dr n. med. Konrad Jarosz przy obecności Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, Wójt Gminy Dobra Teresy Dery i Burmistrza Nowego Warpna Jarosława Burby, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach Haliny Michalak i dr hab. n. med. Elżbiety Petriczko.

"Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Powiecie Polickim" prowadzony będzie w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest odpowiednio Powiat Policki i Gminy: Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno.

Celem programu jest zbadanie dzieci i sprawdzenie czy są zagrożone otyłością. W przypadku gdy takie zagrożenie zostanie wykryte, zostanie udzielona natychmiastowa pomoc przez lekarzy specjalistów, pediatrów, endokrynologów i diabetologów dziecięcych - mówiła Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Programem zostaną objęci najmłodsi uczniowie szkół podstawowych.

Problem otyłości wśród dzieci lawinowo narasta. Najtańszym elementem leczenia jest zawsze profilaktyka i badania przesiewowe. Takie działania jak ten program są pożądane i tak powinna wyglądać polityka zdrowotna samorządów - mówił dr n. med. Konrad Jarosz Dyrektor SPSK nr 1 w Szczecinie.

Koncepcja projektu opiera się na działaniach przesiewowych służących identyfikacji skali problemu, następnie działaniach edukacyjnych kierowanych do dzieci z rozpoznaną nadwagą i otyłością oraz ich rodzin, jak również szeroko pojętego środowiska szkolnego i rodzinnego. Niezmiernie ważną częścią projektu jest roczny program interwencyjny zmierzający do redukcji BMI, lub zahamowania przyrostów masy ciała oraz utrwalenia zasad zdrowego trybu życia, przyjętych „jako swoje”.

Ten projekt jest sprawdzonym planem działania. Mamy bardzo dobrze dobrany i przygotowany zespół, opracowaną logistykę, zatwierdzenie przez Agencję Technologii Medycznych i licencjonowanie przez Centrum Badań Profilaktycznych - mówiła dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko.

Program dzieli się na trzy etapy: przygotowawczy, podstawowy i specjalistyczny.

Etap przygotowawczy polegać będzie między innymi na przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskiem szkolnym oraz środowiskiem samorządowym w zakresie harmonogramu realizacji oraz wpływu realizacji programu na stan zdrowia najmłodszego pokolenia oraz przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem lekarzy rodzinnych i pielęgniarek szkolnych, Wykazanie różnic w realizacji zadań oraz elementów wspólnych w opiece nad zdrowiem dzieci, a także pozyskanie środowiska lekarzy do współpracy przy wykrywaniu dzieci z czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych (alternatywna ścieżka włączania dzieci).

Etap podstawowy polegać będzie między innymi na organizacji przebiegu badań przesiewowych na terenie placówki oświatowej, nastawionych na przede wszystkim na wykrywanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz przekazanie rodzicom i dyrekcjom szkół Kompleksowej Analizy Zdrowotnej  

Etap specjalistyczny polegać będzie na obniżeniu lub zahamowaniu przyrostów BMI dzieci z nadwagą i otyłością oraz przeprowadzenie kompleksowej, interdyscyplinarnej interwencji behawioralnej w populacji dzieci zakwalifikowanych na podstawie wyników KAZ. Interwencja przeprowadzana jest przez zespół specjalistów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz doświadczenie w zakresie behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Przewidziane są także konsultacje z psychologiem, dietetykiem i specjalistą aktywności fizycznej.

Całkowity koszt realizacji programu wyniesie 108 666,64 zł i jest finansowany ze środków budżetu Powiatu Polickiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Gminy Dobra, Gminy Kołbaskowo i Gminy Nowe Warpno.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email