Platforma Szkoleniowa

20 lutego 2023

Nowe szkolenia rozwojowe i beznesowe, zapisz się bezpłatnie plakat czerwono biały

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza do korzystania z darmowej platformy szkoleniowej.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości  jest instytucją non-profit w 100% będąca własnością Skarbu Państwa, wobec której bezpośredni nadzór sprawuje Minister Finansów. Od 25 lat jest w Polsce wiodącą instytucją pożyczkową oraz edukacyjną o nieposzlakowanej opinii na rynku, będącą głównym partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Regionalnych Funduszy Rozwoju.

Fundacja ta prowadzi szeroką, nieodpłatną działalność szkoleniowo-doradczą przede wszystkim dla przedsiębiorców, potencjalnych przedsiębiorców, studentów, absolwentów oraz pracowników. Oferuje dostęp do najnowocześniejszej, bezpłatnej, platformy szkoleniowej pod adresem www.szkolenia.pfp.com.pl, w ramach której odbywają się szkolenia online (na żywo), jak również zapewniamy dostęp do bazy szkoleń e-learningowych. Oferta szkoleniowa Fundacji spełnia bardzo wysokie kryteria jakościowe, w tym posiada certyfikację ISO oraz Małopolskiego Standardu Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

Fundacja ta wspiera również finansowo postawy przedsiębiorcze w ramach konkursów gospodarczych, stypendiów oraz innych inicjatyw regionalnych i lokalnych. Wspiera obecnych i przyszłych przedsiębiorców m.in. atrakcyjnymi, zwrotnymi środkami unijnymi. Cały czas poszerzając dostępną ofertę proponując preferencyjne pożyczki spółdzielniom, wspólnotom, towarzystwom budownictwa społecznego, czy instytucjom sektora publicznego.

Na terenie całej Polski fundacja oferuje Pożyczki Płynnościowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt ten jest realizowany z krajowych środków publicznych, a pożyczki mogą być przeznaczone przez Podmioty Ekonomii Społecznej na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności i zapewnienie im płynności finansowej.

Źródło: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Grafika: Polska Fundacja Przedsiębiorczości - Facebook

Drukuj Drukuj Email Email