PITON – Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych

24 czerwca 2021

Logotyp Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach uprzejmie informuje, że z dniem 23 czerwca 2021 r. zaprzestaje realizacji świadczenia bezpłatnych usług transportowych door-to-door poza teren Powiatu Polickiego oraz poza teren Miasta Szczecin.

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door (...)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotyp Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja RozwójBiało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejFlaga Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych

Do bezpłatnych usług transportowych uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy Powiatu Polickiego, mający widoczne trudności w samodzielnym przemieszczaniu się i wymagający wsparcia w zakresie mobilności.

W dniu 21 czerwca 2021 r. otrzymaliśmy informację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą konieczności ograniczenia obszaru realizacji świadczenia usług. Dlatego też, niemożliwy jest bezpłatny przewóz uprawnionych osób poza ww. teren.

W związku z powyższym Dyrektor PCPR podjął działania mające na celu dokonanie zamian we wniosku a także zmienił „Regulamin usług transportowych door-to-door dla mieszkańców Powiatu Polickiego wymagających wsparcia w zakresie mobilności”.

Nowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że PCPR prowadzi odpłatne usługi transportowe na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Polickiego. Do korzystania z odpłatnych usług transportowych uprawnione są osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie, które nie są w stanie korzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej lub pojazdami komunikacji publicznej (PKP, PKS):

  • poruszające się na wózku inwalidzkim,
  • poruszające się o kulach lub przy pomocy balkonika,
  • niewidome poruszające się przy pomocy „białej laski”,
  • które potrzebują dojechać do wyznaczonego przez siebie miejsca.

Opłata za usługę transportową wynosi 0,50 zł za kilometr.


Szczegółowe informacje dotyczące realizacji odpłatnego transportu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Tekst i Foto: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email