Otwarty konkurs na realizację w 2024 roku zadań publicznych

28 grudnia 2023

Zarząd Powiatu w Policach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Załączniki:

Ogłoszenie - załącznik do uchwały - 194 KB (pdf)

Wzór - oferta realizacji zadania - 75 KB (pdf)

Drukuj Drukuj Email Email