Otwarcie odcinka drogi Stobno-Będargowo

21 grudnia 2017

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2017 roku o godzinie 13:00 został otwarty odcinek drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku Stobno – Będargowo.

Przypomnijmy, że odcinek ww. drogi został zamknięty 6 listopada br. z powodu dramatycznego pogorszenia się stanu technicznego. Powodem takiego stanu rzeczy była ogromna ilość wód opadowych napływająca z terenów przyległych do pasa drogowego, która powodowała degradację nawierzchni jezdni oraz uniemożliwiała jej naprawę.

Prace remontowe polegały na odtworzeniu rowów melioracyjnych, oczyszczeniu przepustów i finalnie uzupełnieniu ubytków w nawierzchni bitumicznej. Do wykonania pozostały jeszcze drobne prace porządkowe, jednak z uwagi na usunięcie zagrożenia, nie ma już konieczności utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu. Informujemy, że prace drogowe zostały zakończone, a odcinek tej drogi ponownie otwarty dla użytkowników.

Za utrudnienia przepraszamy.

Drukuj Drukuj Email Email