Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego polegającego na organizacji działań mających na celu kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny

1 grudnia 2023

Zarząd Powiatu w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police,

działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego polegającego na organizacji działań mających na celu kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny, zwanego dalej „projektem”, w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny (numer naboru: FEPZ.06.22-IP.01-002/23), zwany dalej „naborem”.

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 - formularz

Załącznik nr 2

Drukuj Drukuj Email Email