Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020 – edycja II

1 września 2020

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy
społecznej w 2020 roku w następujących obszarach:

Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych;
Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo zachodniopomorskie.

    Oferty można składać do dnia 7 września 2020 r.
    Maksymalna wysokość dotacji przyznanej organizacji pozarządowej wyniesie 10.000 zł.

    Szczegółowe informacje o powyższym otwartym konkursie ofert znajdują się pod adresem: https://www.szczecin.uw.gov.pl/type=article&action=view&id=12652  oraz na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakładce Rodzina, sprawy społeczne.

 


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email