DOFINANSOWANIE NA ZAKUP LAPTOPÓW

2 września 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje się do bezpiecznego powrotu uczniów do szkół i placówek oświatowych. Podstawowym modelem będzie nauka stacjonarna, jednak jeżeli okaże się, że sytuacja epidemiczna w danym powiecie będzie trudna, dyrektorzy szkół po otrzymaniu zgody organu prowadzącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, będą mogli  wprowadzić naukę tzw. hybrydową lub zdalną.

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, od 1 kwietnia br. samorządy mogły wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Powiat Policki otrzymał dofinansowanie w wysokości 68 492,55 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

PLAKAT-plik do pobrania

 


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email