Ogłoszenie konkursu na mikrodotacje

26 lipca 2018

Można składać wnioski o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych każdy! Wziąć udział w naborze mogą: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz grupy inicjatywne i samopomocowe.

Zapraszamy na spotkanie w Restauracji "Włoski Ogród" przy ul. Korczaka 7 w Policach, które odbędzie się 30 lipca 2018 r o godz. 16:00. Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć szczegółowo kto może otrzymać mikrodotację, kto i w jaki sposób może aplikować oraz na jakie cele można przekazać środki.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES zaprasza młode fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i inne podmioty społeczne (działające do 30 miesięcy), grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”.

Kto kwalifikuje się do uzyskania wsparcia?:

a)      Grupy nieformalne, czyli nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.

b)      Grupa samopomocowa, czyli dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.

c)      Młode organizacje pozarządowe, czyli fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW (np. spółdzielnie socjalne,  kluby sportowe), które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację działań z zakresu pożytku publicznego m.in. sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe. Jest to niecodzienna szansa dla rozpoczynających swoją działalność organizacji!

W puli jest minimum 35 mikrodotacji z czego 5 dla grup inicjatywnych i samopomocowych na rok 2018. Każdy z wnioskodawców może w ramach konkursu złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Nabór wniosków dotyczy powiatów: policki, kamieński, gryficki, goleniowski, M. Szczecin i M. Świnoujście.

Termin składania wniosków w 2018 roku od 16.07.2018 r. do 13.08.2018 r.

Czas realizacji projektów: 01.09.-10.12.2018 r.

Więcej informacji tutaj

WAŻNE! ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin

Załącznik 1 - formularz wniosku na mikrodotację

Załącznik 2 - karta oceny formalnej wniosku - mikrodotacje

Załącznik 3 - karta oceny merytorycznej wniosku - młode organizacje pozarządowe i grupy z patronem

Załącznik 3a - karta oceny merytorycznej wniosku - grupy bez patrona

Tekst i Foto: www.komes.org.pl


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email