6,5 miliona złotych dofinansowania do edukacji w Powiecie Polickim

24 lipca 2018

Powiat Policki otrzymał 6 milionów 500 tysięcy złotych dofinansowania na wsparcie uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Projekt potrwa do II kwartału 2021 roku i jest dofinansowany w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

  • To bardzo duży sukces Zarządu Powiatu, że udało się pozyskać pieniądze. Subwencja na oświatę wynosi 28 milionów złotych rocznie, a nasz samorząd dopłaca 25 milionów złotych rocznie. W tym przypadku jest to poważny zastrzyk, przeznaczony na wybitnie rozwojowe działania. Zaznaczyć należy, że dotyczą one głównie pracy z uczniami i podopiecznymi, co niewątpliwie przyczynia się do lepszego procesu edukacyjnego. Nie pozostaje to również bez znaczenia dla oferty oświatowej Powiatu Polickiego – mówi Cezary Arciszewski Przewodniczący Rady Powiatu w Policach.

Projekt pod nazwą: „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie” dotyczy wszystkich placówek szkolnych, których organem prowadzącym jest Powiat Policki. To Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach oraz w Tanowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży.

  • Projekt dotyczy kilku aspektów. To między innymi indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wypoażenie pracowni i wyposażenie w pomoce dydaktyczne, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, doradztwo zawodowe i kształcenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy – wymienia Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 milionów 924 tysiące 815 złotych, a kwota dofinansowania 6 milionów 454 tysiące 536 złotych. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi prawie 90%.

  • Projekt zakłada między innymi utworzenie 73 nowoczesnych pracowni. Będa dodatkowe zajęcia indywidualne, wycieczki, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Kwota, która jest po stronie Powiatu Polickiego to tak naprawdę niefinansowy wkład własny. Około 420 tysięcy złotych przeznaczone jest na wykorzystanie sal w placówkach – dodaje Andrzej Bednarek Starosta Policki.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży, w którym przeznaczono prawie milion złotych, powstanie na przykład nowoczesna pracownia językowa. Wychowankowie będą mogli uczyć się w małych grupach, ze specjalistami spoza ośrodka. Kadra ośrodka również będzie mogła się szkolić. Prowadzone zajęcia z zakresu tworzenia i nagrywania muzyki elektronicznej, videofilmowania i montażu produkcji filmowych i grafiki komputerowej podniesie poziom nauczania w trzebieskim ośrodku.

  • Wielu naszych podopiecznych po ukończeniu nauki w ośrodku poszukuje pracy za granicą. Cieszymy się, że podczas pobytu w ośrodku mają możliwość odbycia różnych kursów zawodowych, aby jak najlepiej przygotować ich do dorosłego, samodzielnego życia. Widzimy konieczność umożliwienia im nauki języków obcych. Dziś umiejętność ta nie jest już konieczna tylko dla ludzi o najwyższym wykształceniu – mówi Marcin Głuszyk Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

W Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach na realizację projektu przeznaczono ponad 2 miliony złotych. Uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach chemicznych, geograficznych i muzycznych. Będą także szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, szkolenia dla strażaków i wiele wiele innych. Uczniowie będą mogli liczyć na specjalistyczne wsparcie i indywidualne doradztwo zawodowe.

  • To już kolejny projekt, który będzie realizowany w naszej szkole. Uczniowie mają okazję uczyć się w najlepszych warunkach i korzystać z oferty, która z roku na rok jest coraz lepsza – mówi Agata Jarymowicz Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email