INFORMACJA O POSTAWIENIU STOWARZYSZENIA „URODZAJNIA” Z SIEDZIBĄ W POLICACH W STAN LIKWIDACJI

28 września 2016

Police, dnia 28 września 2016 r.

W ślad za pismem z dnia 6 września 2016 r. pełnomocnika Stowarzyszenia „Urodzajnia” adw. Olgi Śliwowskiej (Kancelaria Adwokacka adw. Olga Śliwowska, ul. Krzywoustego 63/1, 70-251 Szczecin) informuje się o postawieniu w stan likwidacji Stowarzyszenia „Urodzajnia” z siedzibą w Policach przy ul. Zamenhofa 6/10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000393019.

Likwidatorem ww. stowarzyszenia ustanowiona została pani Milena Szostak.

Jednocześnie informuje się, iż w związku z wszczęciem postępowania likwidacyjnego likwidator prosi o zgłaszanie się ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia „Urodzajnia”.

Zgłoszenia w przedmiocie ewentualnych roszczeń wierzyciele winni dokonywać:

  • do pełnomocnika Stowarzyszenia adw. Olgi Śliwowskiej; adres dla doręczeń: Kancelaria Adwokacka adw. Olga Śliwowska, ul. Krzywoustego 63/1, 70-251 Szczecin;
  • do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Zamenhofa 6/10 w Policach;

w terminie do 31 października 2016 r. (poniedziałek).

 

                               Z up. Starosty

                              Edyta Rudecka

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich

Na oryginale właściwy podpis

Print Friendly, PDF & Email

Drukuj Drukuj Email Email